Review: een kantoor inrichten op bijzondere wijze

Vandaag een bericht over hoe belangrijk de werkomgeving voor de mens is. Je zou willen dat de aandacht die we aan ons eigen interieur besteden ook meegenomen wordt bij een kantoor inrichten, maar dikwijls is dit niet het geval. Zonde, want niet alleen voor de werknemers is het belangrijk zich prettig te voelen op de werkplek, ook voor de werkgever zelf is het resultaat groot.

5

Voel jij je op je (werk)plek?

Waarom dat zo is? In een goede kantoorinrichting wordt de creativiteit van het personeel geprikkeld, wordt de productiviteit gestimuleerd. Vergis je niet in de positieve effecten die dit heeft op het werk en dus op het bedrijf. Geen wonder dus dat vele, voornamelijk grotere bedrijven zoveel aandacht besteden aan de kantoorplek.

10

Tegenwoordig wordt de werknemer veelal aangesproken op de flexibiliteit en werkplekken veranderen, gaan met de eisen die er aan deze tijd gesteld worden mee. Het is belangrijk je te beseffen dat het hier om mensen gaat, oog te hebben voor wat voor hen wérkt – letterlijk en figuurlijk dus. Vergeet de mens niet in je personeel. Vaak werken we collectief in grote ruimten maar het is niet gezegd dat iedere werknemer hierbij baat heeft, zeker de wat meer introverte werknemer niet. Eenieder werkt weer anders en dus is het goed te realiseren dat werkplekken op de werknemer gericht moeten zijn – en niet andersom. Burobas heeft mijns inziens oog voor dit soort en andere zaken, wanneer het om een kantoor inrichten gaat. Ik kan hen dan ook van harte aanbevelen. Wil je dat mensen zich op hun plek voelen, op hun werkplek? Besteed hier dan echt aandacht aan!

18